DEN VÄXTBASERADE PROCESSEN

Vår ständigt pågående strävan att göra våra produkter allt mer hållbara har resulterat i att vi använder oss uteslutande av biobaserade material som kommer från växter i våra bågar. 

För vår Performance Eyewear-kollektion innebär det att vi tillverkar våra bågar i ett material gjort av olja utvunnen från den fantastiska ricinväxten. Våra högpresterande bågar tillverkas till största delen av ricinolja och minskar de totala koldioxidutsläppen med hela 46% jämfört med konventionella material. Kolet i ricinolja kommer också till 100% från koldioxid taget från luften, och inte från fossila bränslen. Vårt material är även lättare och mer hållbart än jämförbara material och ger en ökad prestanda och komfort.

Ricin är en fantastisk växt som trivs bra i magra jordar där andra växter inte kan överleva, eller där djur kan beta. Vår ricin är helt spårbar och hållbart odlad i Indien, den konkurrerar inte med odling av mat och orsakar ingen skogsskövling. Det används heller inte någon genmodifiering för att framställa dessa grödor.

Our suppliers are committed to the paris climate agreement and partners of the Pragati project in india.

 

The castor beans are grown in soil where plants for food won’t survive and they are also very drought resistant and they have no nutritional value.

 

Castor grows in arid regions where this is little forest growth.

 

  • Good agricultural practices
  • Better Water Management
  • Improved Waste Management
  • Respecting Human Rights

 

No forest areas are cleared or converted to grow castor beans.

 

The castor beans we use are grown without any genetic engineering or modified fertilizer.

DEN VÄXTBASERADE PROCESSEN - SKIDGLASÖGON

Våra skidglasögonbågar är gjorda av växtbaserade ämnen som härstammar från ricinväxten. Detaljerna på våra bågar är även de gjorda av ett material av olja utvunnen från ricinsväxten. Hela 64% av materialet i våra skidglasögon är växtbaserat biomaterial som även är helt återvinningsbart. I tillverkningsprocessen omvandlas ricinoljan till en polymer och pellets som vid nedsmältningen injekteras med färgpigment. Färgprocessen ersätter konventionell spraymålning och ger ett färgdjup som garanterar en överlägsen slitstyrka och hållbarhet på våra skidglasögon då hela produkten blir helt genomfärgad. Detta förbättrar färgprestanda, hållbarheten och reptålighet avsevärt. Processen gör dessutom att såväl arbetare som miljön inte exponeras för farliga lösningsmedel och kemikalier.
DEN VÄXTBASERADE PROCESSEN - SKIDGLASÖGON
Secure Payments
Copyright 2020 © Spektrumare AB (Org nr: 556909-0557)