DEN VÄXTBASERADE PROCESSEN

Vår ständigt pågående strävan att göra våra produkter allt mer hållbara har resulterat i att vi använder oss uteslutande av biobaserade material som kommer från växter i våra bågar. 

För vår Performance Eyewear-kollektion innebär det att vi tillverkar våra bågar i ett material gjort av olja utvunnen från den fantastiska ricinväxten. Våra högpresterande bågar tillverkas till största delen av ricinolja och minskar de totala koldioxidutsläppen med hela 46% jämfört med konventionella material. Kolet i ricinolja kommer också till 100% från koldioxid taget från luften, och inte från fossila bränslen. Vårt material är även lättare och mer hållbart än jämförbara material och ger en ökad prestanda och komfort.

Ricin är en fantastisk växt som trivs bra i magra jordar där andra växter inte kan överleva, eller där djur kan beta. Vår ricin är helt spårbar och hållbart odlad i Indien, den konkurrerar inte med odling av mat och orsakar ingen skogsskövling. Det används heller inte någon genmodifiering för att framställa dessa grödor.

DEN VÄXTBASERADE PROCESSEN - SKIDGLASÖGON

Våra skidglasögonbågar är gjorda av växtbaserade ämnen som härstammar från ricinväxten. Detaljerna på våra bågar är även de gjorda av ett material av olja utvunnen från ricinsväxten. Hela 64% av materialet i våra skidglasögon är växtbaserat biomaterial som även är helt återvinningsbart. I tillverkningsprocessen omvandlas ricinoljan till en polymer och pellets som vid nedsmältningen injekteras med färgpigment. Färgprocessen ersätter konventionell spraymålning och ger ett färgdjup som garanterar en överlägsen slitstyrka och hållbarhet på våra skidglasögon då hela produkten blir helt genomfärgad. Detta förbättrar färgprestanda, hållbarheten och reptålighet avsevärt. Processen gör dessutom att såväl arbetare som miljön inte exponeras för farliga lösningsmedel och kemikalier.
DEN VÄXTBASERADE PROCESSEN - SKIDGLASÖGON
DEN VÄXTBASERADE PROCESSEN - SOLGLAS

DEN VÄXTBASERADE PROCESSEN - SOLGLAS

Vår ständiga strävan för att göra våra produkter allt mer hållbara har resulterat i att vi uteslutande använder oss av bio-baserade material som kommer från växter i våra bågar. 

För vår Performance Eyewear-kollektion innebär det att vi tillverkar våra bågar i ett material gjort av olja utvunnen från den fantastiska ricinväxten. Våra högpresterande bågar tillverkas till största delen av ricinolja och minskar de totala koldioxidutsläppen med hela 46% jämfört med konventionella material. Kolet i ricinolja kommer också till 100% från koldioxid taget från luften, och inte från fossila bränslen. Vårt material är även lättare och mer hållbart än jämförbara material och ger en ökad prestanda och komfort.

Ricin är en fantastisk växt som trivs bra i magra jordar där andra växter inte kan överleva, eller där djur kan beta. Vår ricin är helt spårbar och hållbart odlad i Indien, den konkurrerar inte med odling av mat och orsakar ingen skogsskövling. Det används heller inte någon genmodifiering för att framställa dessa grödor.

The Pragati Initative

VÄRLDENS LEDANDE PROGRAM FÖR HÅLLBAR ODLING AV RICINBÖNOR

 

”The Pragati Initative” lanserades i Maj 2016 och drivs av en förening som består av mer än 1000 Ricinodlande bönder i Gujarat, Indien som levererar majoriteten av världens Ricinbehov. Projektets mål är att möjliggöra en mer hållbar produktion av Ricinbönor genom:
ODLING

Ricinbönorna odlas i jord där växter och gröda för mat inte kan överleva. De är också mycket tåliga för torka och perioder utan nederbörd och de har inget näringsvärde för människor och djur. Ricin odlas i torra områden där vanlig skog har svårt att växa.

HÅLLBAR PRODUKTIONSPROCESS

Goda jordbruksmetoder, bättre vattenhantering, förbättrad avfallshantering och respekt för mänskliga rättigheter

SKOGSVÅRD

Inga skogsområden avverkas eller röjs för att omvandlas till odlingsmark för ricinbönor.

INGEN GMO

Ricinbönorna vi använder odlas utan någon genteknik eller modifierade gödningsmedel. Åre är sedan 2009 helt fritt från odling med GMO.

CERTIFIERING

Våra leverantörer är dedikerade till klimatavtalet i Paris 2016 och certifierade partners till Pragati-projektet i Indien.

Läs mer om våra biobaserade linser för solglas från ZEISS!

Secure Payments
Copyright 2020 © Spektrumare AB (Org nr: 556909-0557)